ŽÁDANKY PLM

Žádanka o klinicko-biochemické vyšetření

Žádanka o klinicko-farmakologické vyšetření

Žádanka na vyšetření koncentrace imunosupresiv

Žádanka o vyšetření makroenzymů

Žádanka o hematologické a koagulační vyšetření

Žádanka o vyšetření ABR

Žádanka o imunologické vyšetření

Žádanka o mikrobiologické vyšetření

Žádanka o imunogenetické vyšetření

Žádanka OIG o vyšetření čtvrtletních protilátek

Žádanka OIG o vyšetření Luminex PL-WL

Žádanka o vyšetření KS a nepravidelných protilátek

Žádanka o klinicko-biochemické vyšetření – dárci orgánů

Žádanka Laboratoře lékařské genetiky

·        Požadavky pojišťoven k indikaci vyšetření humánního genomu

·        F170 IKEM Souhlas s genetickým lab. vyšetřením

·        Seznam Respiračního panelu patogenů a Septického panelu patogenů

Žádanka o konfirmaci reaktivního nálezu anti-HCV (NRL-SZÚ)