Omezení a indikace odhadů GFR

 

Výběr správné metody k odhadu GFR je založen na posouzení ovlivnění cystatinu/kreatininu extrarenálními faktory, přítomností rizikových faktorů glomerulopatie (hypertenze, ATS, Diabetes mellitus) a v případě známé renální insuficience  pokročilostí glomerulární patologie. V praxi je výběr omezen na rovnici CKD-EPI event. clearance kreatininu, anebo odhad podle cystatinu C. K dispozici jsou nyní i rovnice kombinující oba markery.

 

Podle doporučení KDIGO 2012:

Vzorec CKD-EPI nahrazuje starší MDRD.

Ke klasifikaci CKD je doporučena kombinace kritérií glomerulární filtrace a albuminurie (v 1.ranní moči, s přepočtem na kreatinin – tzv. ACR).

Odhad GFR z cystatinu C se doporučuje ke konfirmaci CKD u pacientů s eGFR-CKD EPI v pásmu 0,75-0,99 ml/s a zároveň bez jiných markerů renálního poškození.

 

Koncentraci kreatininu v séru/plazmě je nutné interpretovat s ohledem na věk, pohlaví, dietu a tělesnou konstituci. Výpovědní hodnotu má dynamika změn.

Omezení clearance kreatininu pro odhad GFR je zejména v neglomerulární eliminaci kreatininu při jeho vyšších koncentracích v plazmě (pokročilé stadium renálního selhání, katabolické stavy).

 

Další informace k uvedeným vyšetřením viz  19,1019_Kreatinin v plazmě, séru,  69_Cystatin C v séru,  169_CKD EPI,  135_MDRD,  121_Albuminurie

 

 

Vyšetření

Použití podle glomerulární funkce (kategorie dle KDIGO 2012)

Použití při ovlivnění cystatinu

extrarenálními faktory *

Použití při ovlivnění kreatininu extrarenálními faktory **

Doporučeno KDIGO 2012

pro CKD

Normální

> 1,5 ml/s

G1

Mírně snížena

1-1,5 ml/s

G2

Středně snížena

0,5-1 ml/s

G3a, G3b

Výrazně snížena

< 0,5 ml/s

G4,G5

Clearance kreatininu

ANO

Omezená výpovědní hodnota

NE

NE

ANO

Omezená výpovědní hodnota

NE

eGFR

MDRD (2007)

NE

NE

ANO

Omezená výpovědní hodnota

ANO

NE

NE

eGFR

CKD-EPI (2009)

ANO

ANO

ANO

(metoda volby)

Omezená výpovědní hodnota

ANO

(metoda volby)

NE

ANO

(metoda volby)

eGFR

 Cystatin C

ANO

ANO

(metoda volby)

ANO

NE

(zejména u GFR pod 0,3 ml/s)

NE

ANO

(metoda volby)

ANO

 

**Omezení odhadů GFR založených na kreatininu

Non steady state (AKI), Abnormality a onemocnění svalů (katabolismus, úrazy, atrofie, dystrofie, malnutrice, kulturisti) Dieta (kreatinové doplňky, vysoký obsah proteinů), Léky (cefalosporiny, aminoglykosidy cimetidine, fenofibrát, trimethoprim), Neglomerulární eliminace (pokročilé stadium renálního selhání), Změny ECT (kritické stavy).

 

*Omezení odhadů GFR založených na Cystatinu C

Non steady state (AKI), Hypertyreóza, Léčba kortikosteroidy, Hepatopatie, Extrarenální eliminace (pokročilé stadium renálního selhání), Zánětlivé stavy. Podle některých autorů i obezita a diabetes