Podle: Výukový materiál NRL SZÚ pro herpetické viry, RNDr. K. Roubalová, CSc.