Časovaný sběr moče

 

Používá se pro vyšetření clearance kreatininu, močových odpadů (Na, K, Cl, Ca, P, kreatinin, urea, kyselina močová, glukóza, proteinurie, mikroalbuminurie), osmolality

 

Příprava pacienta

 

 

U pacientů, kde není předpoklad dobré spolupráce při sběru moči, nemá smysl vyšetření provádět.

 

Informace pro pacienty

Pokyny pro pacienty: Časový sběr moče 

Pokyny pro pacienty: Mikroalbuminurie

Pokyny pro pacienty: Hamburgerův sediment

 

Postup

 

 

Při odběru moče na vyšetření sedimentu dle Hamburgera je nutno respektovat speciální pokyny. Viz Pokyny pro oddělení: Hamburgerův sediment

 

Sběrná nádoba s močí musí být po celou dobu sběru umístěna na suchém chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a dobře uzavřená.

 

Nemocným v bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést močovou cévku.